Vědí vaše děti, v čem jsou dobré? Zahrajte si hru.

Možná máte doma dítě, které si málo věří. Má pocit, že všichni kolem něj jsou lepší a že ono není dost dobré.  Možná vás trápí, že se vaše dítě nechá snadno ovlivnit druhými. Když se má k něčemu vyjádřit, raději čeká, co řeknou druzí, a až poté se ozve.

Nebo máte doma dítě, kterému se občas nedaří a vy nevíte, jak mu pomoci cítit se lépe.

Všechny tyhle situace mají společnou jednu věc. Děti doopravdy nevědí, v čem jsou dobréjaké jsou jejich silné stránky. A už vůbec nejsou zvyklé o tom mluvit.

Právě proto jsem vytvořila novou hru, která vám s tím pomůže.

Jsem dobrý nebo se vytahuji?

V naší společnosti stále ještě není úplně běžné přemýšlet nad tím, v čem jsme dobří. Máme totiž pocit, že takové řeči jsou vychloubání nebo příliš velké sebevědomí.

Problém je v tom, že si díky tomu jako dospělí málo věříme. Často se podceňujeme a máme pocit, že druzí jsou lepší než my. Děti pak mají tendenci to od nás přebírat. A to je škoda.

Vědět, v čem jsme dobří, totiž neznamená povyšovat se nad druhé. Znamená to uvědomit si, co nám v životě pomáhá plnit si sny, řešit náročné situace nebo umět vycházet s druhými.

Když víte, v čem jste dobří, je pro vás jednodušší najít to, co vás v životě baví a co vám přináší radost a naplnění. Cítíte se tak v životě spokojení a máte pocit, že světu něco přinášíte.

A právě tohle chci předat dětem. Chci, aby věděly, co jim jde. Ne proto, aby se porovnávaly se svými spolužáky, ani aby se cítily nepřemožitelné a nejlepší. Ale proto, aby založily svoji sebedůvěru na tom, kdo reálně jsou.

Vydejte se hledat poklad.

Hra Najdi poklad začíná jako jakákoliv jiná hra. Děti dostanou hrací plán a jdou přes ostrůvky k pokladu. Přesto je ale na trhu her jedinečná.

Každé políčko totiž obsahuje jednu otázku, která se zaměřuje na to, co jim jde, co je baví, co je zajímá, o čem sní, kým by chtěly být nebo třeba na jakém místě se cítí dobře. Děti se tak podívají na svoje vlastní schopnosti, přání a zájmy z různých úhlů pohledu.

Na konci hry získají poklad. Tím je obrázek o tom, kdo jsou, v čem jsou dobré a co si přejí. Díky tomu uvidí samy sebe v novém světle. A začne se tak posilovat jejich sebedůvěra.

Hru hraje celá rodina. I vy tedy odpovídáte na ty samé otázky. Díky tomu pro vás začne být přirozenější mluvit o silných stránkách. Kromě toho, že se i vy o sobě můžete dozvědět něco nového, tak si zároveň s dětmi ukazujete, že je normální, že je každý z vás dobrý v něčem jiném.

Naučíte se lépe vnímat silné stránky druhých. A navíc budete vědět, v čem si můžete navzájem pomoct.

Hra, která poroste s dětmi.

Děti postupně rostou a rozvíjejí se. Některé jejich schopnosti se zlepšují, jiné jdou do pozadí. Mohou se měnit jejich zájmy, a také jejich sny.

Proto je dobré hru opakovat jednou za půl roku až za rok. Děti tak zjistí, které jejich zájmy a dovednosti přetrvávají v čase a které naopak mizí. To jim pomáhá směřovat svoje budoucí kroky, ať už si budou vybírat školu nebo nějaké kroužky.

A co jim hra přinese do budoucnosti? Budou vědět, kým jsou a co v životě chtějí. Budou vědět, na které svoje schopnosti se můžou spolehnout, když se svět změní nebo jim život přinese náročnou situaci. Budou si věřit, takže dokážou jít za vlastními cíli.

Jednoduše řečeno jim pomůžete vyrůst v dospělé, kteří se v životě neztratí.

Zjistěte všechno o hře Najdi poklad tady. Určitě bude ve vaší rodině vaší oblíbenou hrou. Všichni se totiž cítíme skvěle, když si uvědomíme, v čem jsme dobří.

Jsem lektorka a průvodkyně dětí k životu, ve kterém se budou cítit úspěšné. Pomáhám rodičům pracovat s talenty dětí a objevovat s nimi jejich vizi pomocí kurzu Nasměrujte děti k úspěchu Vedu 2letý transformační výcvik Profesionál v přípravě dětí na úspěšnou budoucnost , díky kterému dokážete dovést každé dítě ke svému vlastnímu úspěchu. Pomáhám školám tvořit osnovu Osobnostní výchovy a jsem autorkou sebepoznávacích her pro děti.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů