Profesionál v přípravě dětí na úspěšnou budoucnost

Pro kariérní poradce, výchovné poradce, ředitele škol, školní psychology
a pro ty z vás, kdo se chcete naplno věnovat rozvíjení dětského potenciálu.

2letý transformační výcvik

Naučte se přistupovat k dětem tak, aby každé z nich mohlo dosáhnout úspěchu.

 

Bez hodnocení. Ale pomocí rozvíjení talentů, zvyšování sebedůvěry, překonávání překážek a odblokování limitů.

 

Staňte se profesionálem, který pomůže dětem vidět jejich vlastní cestu k úspěchu.

Svět se mění.

A proto je potřeba i děti připravovat na budoucnost jinak.

Děti mají v současném světe mnohem větší možnosti. Mohou se stát kýmkoliv.
A se správným přístupem a správným nastavením mysli mohou dosáhnout úspěchu v jakékoliv oblasti.

Úspěch má totiž mnoho podob.

Cítíme se úspěšní, když se nám něco povede. Když se naučíme něco nového. Když se stáváme mistry v tom, co nás baví.

Každé dítě může být v životě úspěšné.

I to, o kterém si myslíte, že to nikam nedotáhne.
Protože úspěch je hlavně v naší hlavě.

Naučte se pracovat s dětmi tak, aby každé z nich dosáhlo v životě úspěchu.

V oblasti talentů pracuji už 10 let.

 

Na základě všech mých zkušeností s prací ve firemním vzdělávání, dětmi, školami, rodiči i učiteli jsem vytvořila
dvouletý výcvik,
díky kterému se stanete profesionály
v přípravě dětí k úspěšné budoucnosti.

Na konci výcviku obdržíte certifikát
Profesionál v přípravě dětí na úspěšnou budoucnost.

Co konkrétně se díky výcviku naučíte?

1. Budete umět vést děti k rozvíjení jejich talentů a schopností tak, aby si podle toho uměly najít tu správnou školu pro své další směřování.

2. Naučíte se, jak s dětmi pracovat na tom, aby se nezalekly překážek a vydržely na své cestě k úspěchu.

3. Poznáte specifika světa, do kterého děti rostou. Budete přesně vědět, jakým dovednostem je potřeba věnovat nejvíce času.

4. Naučíte se předávat zodpovědnost a řešení situací dětem - přestanete mít nutkání jim radit či přebírat zodpovědnost za to, co je trápí.

5. Získáte sadu nástrojů, jak dětem pomoct vypořádat se se strachem, frustrací, nečekanými situacemi či hádkami. Zároveň se naučíte způsoby odblokování limitů, které děti v hlavě můžou mít.

6. Naučíte se pracovat s vlastními emocemi a přesvědčeními tak, abyste je nepředávali dětem a uměli si je zpracovat sami. Budete se tak cítit při práci s dětmi více sami sebou a lehčeji.

Výcvik stojí na 3 pilířích:

Abychom přistupovali k dětem z pohledu jejich jedinečnosti, je potřeba zpracovat si vlastní bloky, které v nás spouští hodnocení či nevyžádané rady.

V rámci výcviku je tak nutné rozvíjet jak dovednosti směrem k dětem,
tak přístup k sobě.

Které dovednosti se během výcviku naučíte?

 • Koučování ve vzdělávání
  Koučování je nástroj, který děti rozvíjí pomocí otázek. Nesnaží se za ně vyřešit jejich problémy, ale naopak pomáhá dítěti přijít na to co se s ním děje, co potřebuje a co může udělat proto, aby se cítilo lépe či dosáhlo svého cíle. Principy koučování jsou klíčem k tomu, aby dítě cítilo zodpovědnost za svůj život a dokázalo tak dojít k úspěchu.
 • Základy práce s myšlením
  Úspěch dětí ovlivňuje jejich nastavení mysli. Proto se během výcviku budeme zabývat i tím, jak pracovat s tím, když si děti nevěří, když mají pocit, že nějakého cíle nemůžou dosáhnout nebo když nedokážou udělat ten první krok.
 • Syntéza současných trendů a představ o budoucnosti
  Během výcviku se budeme věnovat tomu, jaké podoby může mít budoucí svět a naučíte se přemýšlet tak, abyste u každého scénáře viděli, co dětem pomůže jít si svojí vlastní cestou.
 • Práce na sobě
  Možná už jste zvyklí pracovat na sobě. Osobní transformace je důležitou součástí výcviku. Velmi pravděpodobně budete muset opustit některé staré vzorce myšlení a vpustit k sobě vzorce nové.

O spolupráci se mnou říkají:

"Spousta těch technik/nástrojů z ročního kurzu opravdu bylo to, co ty děti potřebovaly, co jim pomohlo některé konflikty vyřešit, získat nový pohled na to, proč některé věci dělají. Jako by se jim díky tomu ukázala naděje a perspektiva: Teď mi něco nejde, něco neumím, ale může se to změnit, já to můžu měnit, můžu si troufnout zkusit to jinak. Kolikrát děti při špatné známce ztuhnou, nasadí si nálepku, že je blbý na matematiku a konec. Díky programu je to více o plynutí, děti už nejsou tak zaseklé. Já jsem díky programu získala jistotu, že tak, jak to vidím, tak v tom nejsem sama. Dovolím si dělat ty věci jinak, než jak bych měla pocit, že je to správně. Program mi dal jistotu, že má cenu zkoušet to jinak, že jsem to já, kdo musí začít chovat se jinak, aby pak byl svět takový, jaký chci. Program bych doporučila všem, kteří chtějí dětem předat něco víc, chtějí to zkusit jinak, i pro ty, co už to jinak dělají, protože ty techniky jsou upravitelné pro jakýkoliv věk a jakoukoliv školu. Je super taky v tom, že se tam potkáte se stejně smýšlejícími lidmi, že v tom nejste sami."
Jana VaňkováVedoucí školního klubu na víceletém gymnáziu

Co přesně je součástí výcviku:

Off-line workshopy v Praze, kde budeme propojovat zážitkovou formou vše, co se ve výcviku budete učit.

Některá témata je potřeba zažít si naživo, abyste je dokázali předávat dětem. Proto budou všechna setkání zážitková a praktická. Teorie do našich off-line setkání nepatří.

Půldenní workshopy zaměřené na koučování.

Koučování je dovednost, která se musí trénovat. Proto se během roku setkáme 4x on-line na celé dopoledne, abyste měli dost prostoru si ho osvojit. Koučování vám pomůže předávat dětem zodpovědnost a rozvíjet jejich potenciál.

Tematická setkání: Dovednosti pro 21. století.

Každý měsíc se potkáme na 2hodinovém setkání, které se bude věnovat jedné z dovedností pro 21. století. Seznam dovedností můžete vidět v harmonogramu. Setkání budou probíhat on-line ve 20:00 (den bude upřesněn).

Skupinová Zoom setkání

Každý měsíc se potkáme on-line na společném Zoom setkání, kde bude čas klást různé otázky, propojovat všechna témata dohromady a tvořit váš originální přístup k dětem.

Individuální setkání

Každý z vás má v ceně výcviku také 3 individuální setkání, kde se budeme soustředit na vaše bloky a limity, které vás brzdí v tom být ještě lepším průvodcem dětí. Budete mít možnost využít osobního koučování nebo terapeutické metody Cesta.

Případové studie & Mentoring

Celý druhý rok programu se budeme věnovat vašim případovým studiím (jsou nutné pro získání certifikátu) a mentorování. Získáte tak zpětnou vazbu na vaši práci s dětmi a budete mít možnost ptát se na cokoliv, co vás ve vaší práci potká.

Harmonogram výcviku:

Po kliknutí na tlačítko si vyberte možnost poznávací hovor. Poté si vyberte den a čas, který vám vyhovuje.

Výcvik je pro vás, jestliže:

 • Chcete změnit svoje zažité způsoby uvažování a naučit se nové přístupy a způsoby práce s dětmi.
 • Jste ochotni na sobě pracovat a nechat odejít vzorce, které už vám neslouží.
 • Chcete být člověkem, který v každém dítěti uvidí jeho plný potenciál a pomůže mu najít jeho vlastní cestu k úspěchu.

Představte si, že děti, se kterými pracujete, jsou jiné než ostatní.

Více si věří, vzájemně se podporují, umí rozpoznat, kdy se bojí a dokážou najít cestu i tam, kde to vypadá beznadějně.

Cítíte, že je to díky přístupu, který k nim máte. Pravidelně spolu probíráte témata, která souvisí s tím, jak dítě samo sebe vnímá a jakou životní cestu si vybírá.

Jste člověkem, který rozsvěcuje potenciál dětí.

Rozvíjíte děti tak, aby byly v životě úspěšné, ať už to pro ně znamená cokoliv.

Cena 2letého transformačního výcviku
je 80 000 Kč.

 

Je možné domluvit individuální splátkový plán na 
2-18 splátek podle vašich možností.

 

Výcvik je momentálně uzavřený.

 

Pokud chcete dostat zprávu, až bude opět otevřený (léto 2023), zanechte mi zde svůj kontakt.

Vstupte do výcviku právě teď za akční předprodejovou cenu.

Pokud je vám něco nejasné nebo byste se rádi na něco zeptali, napište mi e-mail na vendula@detibudoucnosti.cz nebo zavolejte na 722 928 628.
Vendula Pecková