Co budou děti v budoucnu doopravdy potřebovat?

Vždy, když začínám workshop pro nějakou školu či kariérní poradce, je pro mě důležité, aby se všichni zamysleli nad tím, jaké verze budoucnosti jsou před námi

Jak si myslíte, že bude svět za 30 let vypadat? Nemám na mysli žádné filmy, ale to, co vy právě teď cítíte jako nejpravděpodobnější verzi světa. Vidíte města ovládaná technologiemi? Nebo spíš klimatické výzvy? Nebo něco úplně jiného?

Vize světa

Ještě před pár lety si většina lidí myslela, že svět bude plný techniky. Měli jsme před sebou vize světa ovládaného roboty a stroji, které budou řídit svět. 

Nicméně v současné době většina lidí řekne, že přijde nestabilita, problémy ohledně migrace spojené se zdroji, nebo ekologická či klimatická krize

Zárodky nestability vidíme už teď: nejdříve jsme se potýkali s pandemií, teď přišla válka. Jsou to situace, které nikdo z nás nečekal, ale pro naše děti se stávají životní realitou.

Pamatuji si, že když jsem chodila do školy a dostali jsme se k současným dějinám, měla jsem pocit, jako by dějiny skončily rokem 1989 a od té doby se žilo šťastně až do smrti. Žila jsem v přesvědčení, že se lidé poučili z toho, co se během 20. století stalo, takže od teď už tady bude jen blahobyt, mír a svoboda. A vzestup technologií.

Pokud jste to tak měli taky, pak je pro vás možná těžké přepnout se na to, že naše děti budou žít ve světě, který bude mnohem složitější a náročnější pro život. A že míříme do budoucnosti, která se bude rychle měnit, velmi pravděpodobně bude nestabilní, dojde k zahlcení informacemi a bude potřeba se s tím vším nějak vypořádat.

I v tomhle světe se ale může dětem dařit.

Dovednosti pro spokojený život

Co by tedy děti v kontextu těchto vizí měly umět, aby se jim žilo dobře, ať už bude svět vypadat jakkoliv?

  1. Je potřeba, aby se naučily pracovat samy se sebou. 

Aby věděly, co je v životě pohání, co jim dává energii, co jim jde. Když totiž budou věrné samy sobě, pak si dokážou najít cestu k osobní spokojenosti a naplnění i tehdy, když se svět kolem nich bude měnit. Přizpůsobí svoje talenty okolnostem.

  1. Je důležité, aby se naučily vyrovnávat se změnami. 

Určitě sami víte, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. Je potřeba najít si svůj stabilní bod, díky kterému se udrží na nohou i během turbulencí. A také to znamená naučit se pracovat s vlastními strachy.

  1. Je nutné umět pracovat s druhými. 

Člověk je totiž tvor společenský a jeho síla spočívá v tom, že spolupracuje s druhými. Sami toho zmůžeme málo. Druzí nám také mohou pomoct dosáhnout vlastních snů, když se v rámci talentů budeme umět doplňovat.

  1. Je velmi důležité, aby se naučily být otevřené a díky tomu tak zvládly vyřešit jakýkoliv problém.

Učím tak učitele i rodiče principy koučování, aby se naučili klást dětem takové otázky, díky kterým se děti naučí porozumět samy sobě a najít si pro sebe to nejlepší řešení.

  1. V době, kde je přemíra informací, je nutné, aby se děti naučily je správně vyhodnocovat, tvořit si vlastní názor a nebýt náchylné k manipulaci. 

Tohle všechno můžete své děti naučit díky programu Připravte děti pro 21. století. Nejde o vědomosti. Pomůžete jim rozvinout praktické dovednosti, díky kterým se děti ve světě neztratí. 

Vaše třída či škola tak může být ta, která přistupuje k dětem jinak a připravuje je na reálný život. 

A pokud jste rodič, můžete naopak svým dětem doplnit to, co jim možná ze školy chybí.

Každé dítě může žít díky těmto dovednostem spokojený život. Ať už ten svět bude vypadat jakkoliv.

Podívejte se na detaily programu tady >>>

Jsem lektorka a průvodkyně dětí k životu, ve kterém se budou cítit úspěšné. Pomáhám rodičům pracovat s talenty dětí a objevovat s nimi jejich vizi pomocí kurzu Nasměrujte děti k úspěchu Vedu 2letý transformační výcvik Profesionál v přípravě dětí na úspěšnou budoucnost , díky kterému dokážete dovést každé dítě ke svému vlastnímu úspěchu. Pomáhám školám tvořit osnovu Osobnostní výchovy a jsem autorkou sebepoznávacích her pro děti.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů