Program Připravte děti na cestu k úspěchu

Program v sobě obsahuje 10 témat, díky kterým podpoříte u vašeho dítěte všechny aspekty na cestě k úspěšnému životu.

4 900 Kč
Dostupné

Představte si, že byste ve škole či v klubu vedli děti k tomu, aby si dokázaly poradit se vším, co je v životě potká.

 

Už několikrát jste slyšeli, že většina z nich bude vykonávat zaměstnání, která ještě neexistují. Také netušíte, jaké výzvy jim přinese svět kolem nich. Proto si nejste jistí, jak je na jejich cestě podpořit.

 

Chcete při své práci s dětmi udělat maximum, abyste jim pomohli rozvinout ty dovednosti, které je dovedou k úspěchu?

 

Právě pro vás je tady roční program Připravte děti pro 21. století.

Možná byste se i vy rádi stali školou či třídou, která nezůstává jen u předávání informací, ale chce děti připravit na plnohodnotný život.

Třeba byste rádi s dětmi řešili následující témata:

1. Chcete dětem pomoct rozvíjet jejich silné stránky, aby věděly, co v životě chtějí dělat a dokázaly si za tím jít. Rádi byste vytvořili takové prostředí, ve kterém děti staví na tom, v čem jsou dobré, a zároveň si dokážou navzájem vypomoct.

2. Rádi byste, aby se děti nedaly rozhodit tím, že neví, co přijde zítra. Protože i vy jako dospělí cítíte, že když ze dne na den zavřou obchody a školy, tak máte chuť to všechno vzdát. Můžete naučit děti zvládat změny s lehkostí?

3. Líbilo by se vám, kdyby děti uměly vyřešit jakýkoliv problém, který se před nimi objeví. Víte, že nejhorší je dělat, že žádný problém není a nabobtnat ho tak, že pak v životě způsobí pohromu. Ale jak dítěti pomoct, aby právě tohle nedělalo?

4. Je pro vás důležité, aby zvládly vyhodnocovat informace a nenechaly se manipulovat druhými. Vy sami někdy máte problém rozlišit fake news nebo hoax od reálné zprávy. Jak tedy pracovat s dětmi na tom, aby se nestávaly obětí dezinformací?

5. A zároveň chcete, aby se cítily silné při komunikaci s druhými. Víte, že empatie či spolupráce jsou v životě důležité, protože na Zemi nežijeme sami. Jak dětem pomoct, aby se navzájem doplňovaly a necítily mezi sebou rivalitu?

Mám pro vás řešení.

Vytvořila jsem pro vás celoroční program, který vám pomůže změnit komunikaci s dětmi tak, abyste je dokázali provést všemi složitými situacemi.

Program vás povede k tomu, abyste pomohli dětem založit jejich sebedůvěru na tom, kdo reálně jsou. Aby se naučily zacházet se svými vlastními schopnostmi při každodenních výzvách.

Zároveň jim pomůžete zjistit, jak pracovat se svými pocity, jak zjistit, čemu ve skrytu duše věří nebo jak místo soupeření se spolužáky spolupracovat.

Děti tak porozumí tomu, co se odehrává v nich a také co ovlivňuje lidi kolem nich

Budou tak schopné vyřešit jakýkoliv problém a posilovat svoji vlastní sebedůvěru.

Díky novému přístupu povedete děti k tomu, aby byly připravené na cokoliv.

  • Zjistí, jaké jsou jejich silné stránky a jak s nimi pracovat.
  • Naučí se zvládat vlastní strachy a cítit se sebejistě, i když se svět kolem nich změní.
  • Začnou vidět to, v čem se s druhými doplňují a naučí se zvládat konflikty a hádky.
  • Dokážou vyřešit jakýkoliv problém a naučí se hledat nové možnosti.
  • Naučí se kriticky vyhodnocovat informace a a vytvářet si vlastní názor.
"Spousta těch technik/nástrojů z ročního kurzu opravdu bylo to, co ty děti potřebovaly, co jim pomohlo některé konflikty vyřešit, získat nový pohled na to, proč některé věci dělají. Jako by se jim díky tomu ukázala naděje a perspektiva: Teď mi něco nejde, něco neumím, ale může se to změnit, já to můžu měnit, můžu si troufnout zkusit to jinak. Kolikrát děti při špatné známce ztuhnou, nasadí si nálepku, že je blbý na matematiku a konec. Díky programu je to více o plynutí, děti už nejsou tak zaseklé. Já jsem díky programu získala jistotu, že tak, jak to vidím, tak v tom nejsem sama. Dovolím si dělat ty věci jinak, než jak bych měla pocit, že je to správně. Program mi dal jistotu, že má cenu zkoušet to jinak, že jsem to já, kdo musí začít chovat se jinak, aby pak byl svět takový, jaký chci. Program bych doporučila všem, kteří chtějí dětem předat něco víc, chtějí to zkusit jinak, i pro ty, co už to jinak dělají, protože ty techniky jsou upravitelné pro jakýkoliv věk a jakoukoliv školu. Je super taky v tom, že se tam potkáte se stejně smýšlejícími lidmi, že v tom nejste sami."
Jana VaňkováVedoucí školního klubu na víceletém gymnáziu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jsem Vendula Pecková,

lektorka a mentorka dovedností pro 21. století.

Pracovala jsem 5 let v globálním týmu mezinárodní firmy a dennodenně řešila, jaké dovednosti budou v budoucnu stěžejní pro naše zaměstnance.

Po narození mých dvou dětí jsem začala všechny svoje znalosti a dovednosti aplikovat na svět dětí a rodičů. 

Pracuju s 5 klíčovými dovednostmi, které dětem pomůžou žít spokojený a úspěšný život.

Jsem lektorka a profesionální koučka se zaměřením na výchovu a vzdělávání. Díky koučování pomáhám učitelům a školám rozvíjet samostatnost a zodpovědnost dětí.

Program je pro vás, jestliže:

  • Hledáte cesty, jak pomoct dětem využívat vlastních schopností a podporovat jejich samostatnost.
  • Jste otevřeni tomu budovat s dětmi důvěru a vzájemně se poznat. Rozvíjení dětských schopností totiž znamená otevřít se a citlivě děti vést k tomu, aby porozuměly samy sobě.
  • Chcete budovat jejich sebedůvěru na základě toho, kdo děti reálně jsou, co umí a co se v životě mohou naučit.

Představte si, že děti ve vaší třídě či škole jsou jiné než v okolí.

Více si věří, vzájemně se podporují, umí rozpoznat, kdy se bojí a dokážou najít cestu i tam, kde to vypadá beznadějně.

Cítíte, že je to díky péči, kterou jim věnujete. Pravidelně spolu probíráte témata, která mají vliv na to, jak se děti cítí a jak se pak chovají.

Jste učitel, který rozsvěcuje dětské duše.

Jste škola, která rozvíjí děti tak, aby byly v životě nejen úspěšné, ale i spokojené.

"Program mě vedl k tomu udělat si širší záběr, začala jsem o tom přemýšlet. Hodně mi pomohla ta videa, která se týkala nejčastějších problémů dětí ve škole a jak by se to dalo řešit. Celkově mi pomohlo se nad tím zamyslet, víc o těch tématech přemýšlet, je to jako cesta, která mi ukazovala, kudy chci nebo nechci jít. Dalo mi to hodně. Na začátku programu jsem s dětmi využila hodně pracovní listy, aby věděly, co v sobě mají, to pro mě bylo to primární, ta sebedůvěra dětí. Z toho pak vyplývá to, jak úspěšně řeší ty další situace v životě. Pak taky hodně to téma komunikace s ostatními, překonávání krizí apod. Nejčastěji jsem s nimi pracovala individuálně. Sledování videí pro mě nebylo náročné, jsou krátká, zajímavá, někdy jsem koukala každý den, někdy v bloku, někdy jsem se pak dívala na všechna najednou, to je pak tak hezky komplexní. Člověk si v tom najde to, co potřebuje. Bylo to srozumitelné a hezky připravené. Program je podle mě vhodný pro lidi, kteří se se zamýšlejí nad tím, co dětem chybí. Rozhodně není pro ty, kterým jde primárně o vědomosti a výkon dětí, protože tato témata nejsou úplně v souladu se záměrem programu. Také je vhodný pro ty, kdo mají ve škole dítě, jehož chování úplně nerozumí. Je pro ty z vás, kdo hledáte cesty, jak dětem pomoct a neházíte je přes palubu."
Zuzana SkyslákováUčí na osmiletém a čtyřletém gymnáziu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak konkrétně bude vypadat program

Připravte děti pro 21. století?

Během roku nás čeká 10 témat, která se věnují 5 dovednostem: kdo je doopravdy vaše dítě, jak zvládat změny a strach, spolupráce s druhými, umění řešit problémy a kritické myšlení.

Každé z témat v sobě obsahuje webinář, 7denní kurz s praktickými informacemi a setkání pomocí aplikace Zoom. Zároveň před zahájením některých témat bude k dispozici hra, která vám pomůže téma otevřít.

Každému tématu budeme věnovat 7denní kurz. Začíná v pondělí a končí v neděli. Je to tak udělané proto, abyste se do tématu rychle dostali, a pak ho během měsíce aplikovali do své práce s dětmi.

Na každém Zoom setkání pak budeme řešit vaše otázky k tématu a způsoby, jak dané téma s dětmi ve škole uchopit.

Září

Úvodní dotazník, kde zjistíte, jak na tom jste s dětmi právě teď. Na konci programu tak uvidíte, jaký pokrok jste udělali.

Individuální konzultace, kde zjistíme, jak vám funguje komunikace s dítětem a získáte tipy pro její vylepšení.

Webinář: Pomozte dětem zjistit, kdo jsou.

Téma měsíce: Jak zacházet s vlastními talenty a přeměnit je v silné stránky.

Zoom setkání.

Říjen

Zaměříme se na přesvědčení, která vašim dětem v životě pomáhají nebo je naopak limitují.

Téma měsíce: Co si o sobě děti myslí?

Zoom setkání.

Listopad

Zaměříme se na to, jak děti podporovat v tom, aby zvládaly změny.

Webinář: Změny, budoucnost a děti.

Téma měsíce: Naučte děti zvládat změny.

Zoom setkání.

Prosinec

Se změnami souvisí i strach. Proto se zaměříme na to, jak pomoct dětem zvládat ho.

Téma měsíce: Jak zacházet se strachem.

Zoom setkání.

Leden

Člověk je sociální tvor, proto je nutné mít dobré vztahy s druhými. Prvním krokem k dobrým vztahům je vzájemné porozumění.

Webinář: Děti, spolupráce a empatie.

Téma měsíce: Jak porozumět druhým.

Zoom setkání. 

Únor

Během života nás vždycky potkají nějaké hádky či nedorozumění s druhými. Proto je důležité naučit se zvládat jakékoliv konflikty.

Téma měsíce: Naučte děti zvládat konflikty.

Zoom setkání.

Druhá individuální konzultace.

Březen

Na jaře se vrhneme do toho, jak dětem pomoct řešit složité situace. Začneme tím, jak rozvinout jejich kreativitu v myšlení.

Webinář: Kouzlo řešení problémů.

Téma měsíce: Otevřete dětskou mysl.

Zoom setkání.

Duben

Když už mají otevřenou mysl, naučíte se základní principy, jak vyřešit každou situaci.

Téma měsíce: 7 kroků k řešení každé situace.

Zoom setkání.

Květen

Začnete spolu nové téma, a to je jak dětem pomoct správně vyhodnocovat informace.

Webinář: Děti a kritické myšlení

Téma měsíce: Naučte děti pracovat s informacemi.

Zoom setkání.

Červen

Na konci programu vás zase čeká dotazník, kde zjistíte, kam jste se během roku s dětmi posunuli.

Téma měsíce: Podporujte u dětí vlastní názor.

Závěrečné Zoom setkání.

Závěrečný dotazník.

Díky čemu si z kurzu odnesete maximum?

Praktická cvičení

a pracovní listy

V každém tématu měsíce najdete 7 jednoduchých úkolů, které můžete ve škole s dětmi aplikovat.

Každý webinář vám dá zase úvodní informace o tom, proč je dané téma důležité a jak obecně k němu u dětí přistupovat. 

Celý program je zaměřený na praxi. Z každého našeho setkání tak budete mít několik tipů, co můžete ve škole s dětmi dělat.

Moje zpětná vazba

a individuální konzultace

Během roku se několikrát potkáme.

Čekají vás 2 individuální konzultace, kde budeme řešit právě to téma, které je pro vás ve třídě nebo ve škole aktuální.

Zároveň pro vás budu pořádat pravidelná on-line skupinová setkání, kde budeme probírat vaše dotazy a možnosti, jak dané téma dostat do výuky či do práce s dětmi.

Díky tomu dokážete vyřešit všechny výzvy, které vás během programu potkají. 

Co vám program nepřinese?

Program vám nepomůže, pokud hledáte cesty, jak donutit dítě, aby bylo takové, jaké si vy přejete. 

Zároveň neobsahuje žádnou metodologii učení.

Program se nezabývá ani poslušností, ani vynucení si autority. Program se hlásí k respektující komunikaci a k rozvíjení potenciálu dětí

Staňte se člověkem, který naplno rozvíjí talenty a vnitřní sílu dětí.

Zapojte se do programu právě teď.

Pokud je vám něco nejasné nebo byste se rádi na něco zeptali, napište mi e-mail na vendula@detibudoucnosti.cz nebo zavolejte na 722 928 628.
Vendula Pecková