Minikurzy

Minikurzy trvají 7 dní, během kterých dostanete 7 videí a 7 sad otázek pro děti. Během krátké doby děti podpoříte v tom, aby si zpracovaly dané téma.

Naučte děti zvládat změny

Změna je neoddělitelnou součástí našich životů. Přesto ve většině z nás vyvolává strach, nejistotu či nesoustředění. Přitom čím delší dobu potřebujeme na to, abychom změnu zvládli, tím hůře se cítíme.

Pomozte dětem zvládat změny s lehkostí. Naučte je uvědomovat si, co se s nimi děje, co potřebují nebo jak mít nad tím vším kontrolu.

V 7denním minikurzu dostanete návodná videa, otázky pro děti a moji osobní podporu.

Minikurz začíná v pondělí 30.11. 2020.

Minikurz koučování

pro rodiče

Chcete dlouhodobě podporovat děti v tom, aby byly samostatné?

Ukažte jim, jak se spoléhat samy na sebe při řešení problémů a poradit si v každé situaci.

Díky koučování se naučíte klást otázky tak, aby si z nich vaše dítě vzalo maximum.

Minikurz je dostupný ihned po zakoupení.

Kurzy

Velké kurzy trvají 5 týdnů, během kterých dostanete 15 videí a 15 sad cvičení a otázek pro děti. Rozvíjíte děti dlouhodobě, aby si dané dovednosti osvojily.

Naučte děti vyrovnávat se se strachem a vlastními stíny

Mají vaše děti problémy se spolužáky? Naježí se pokaždé, když je někdo kritizuje? Zaseknou se někdy kvůli tomu, že se něčeho bojí?

Naučte je pracovat s vlastními strachy. Dejte jim znalosti a nástroje, díky kterým se budou na hádky, kritiku, pocity nedostatečnosti nebo na strach dívat jinak.

Kurz se znovu spustí 16.11.2020.

Naučte se v rámci každodenního života rozvíjet schopnosti dětí

Mají vaše děti pocit, že nemají na nic talent? Neumí se rozhodnout, jakým kroužkům se chtějí věnovat?

Zapojte se s nimi do kurzu, který vám ukáže nové pohledy na jejich schopnosti. Objevte nejen činnosti, které je baví, ale také schopnosti, které jim v životě reálně pomáhají.

Kurz se znovu otevře 19.10.2020.

Pomozte dětem získat sebedůvěru v učení

Ve škole děti často hodnotí samy sebe podle svých výsledků. Někdy cítí tlak, někdy se bojí, srovnávají se se spolužáky a jejich sebedůvěra může trpět.

Pomozte jim posílit jejich sebedůvěru v učení. Aby neměly pocit, že když ve škole v něčem pohoří, tak že jsou neschopné a neumí se učit.

Nový přístup k učení jim pomůže vidět ty schopnosti, které škola opomíjí. Tím se zároveň zlepší jejich schopnost učit se a vyrovnat se se školním prostředím.

Kurz se spustí v lednu 2021.